Viktig informasjon!

Euro-Heis AS har fått nye eiere.

Styrene i Schindler AS og Euro-Heis AS har besluttet å fusjonere selskapene, med virking fra 1. juli 2019.

Samordningen av virksomhetenes produkter og tjenester, utvikling av teknologi, markedets krav og muligheten for en mer effektiv drift er grunnlaget for nå å fusjonere selskapene. Dette vil gi den beste forutsetningen for å yte best mulig service, i form av en større organisasjon med dne samlede kompetansen og fleksibilitet.